Thời sự18/12/201810:19

Một đối tượng nữ vào tiệm vàng vờ hỏi mua, bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi tháo chạy.

Nguồn Facebook@Tinbinhduong

Avatar