Cách mạng công nghiệp 4.0 và những ứng dụng 4.0 trong thực tế cuộc sống

- Có 117 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Công nghệ 10/07/2019 07:05

Không cướp việc, robot sẽ phối hợp làm cùng con người?

Theo CNBC

Avatar