Cách mạng công nghiệp 4.0 và những ứng dụng 4.0 trong thực tế cuộc sống

- Có 67 video cùng chủ đề này -

Chia sẻ
Xe 12/03/2019 07:00

Xe tự lái gây tai nạn, trách nhiệm thuộc về ai?

Châm Phạm - Jen Nguyen

Nguồn: Youtube @The Federalist Society, @Bloomberg, @The Star Online Channel

Avatar
Avatar
Quang 12/03/2019 11:39
Xe tự lái gây tai nạn thì trách nhiệm thuộc về người sáng tạo ra xe.