Giải đáp các thắc mắc về sao, Quick Ask về sao, những câu hỏi về Sao

- Có 28 video cùng chủ đề này -

Giải trí 24/07/2018 07:00

Thanh Hương bị tát nổ đom đóm mắt nhưng vẫn nguyện... vì đam mê

Biên tập + dựng phim: Châm Phạm

Quay Phim: Xuân Quý - Tuấn Đinh

Kỹ thuật: Xuân Phúc - Duy Tiến

Avatar