Giải đáp các thắc mắc về sao, Quick Ask về sao, những câu hỏi về Sao

- Có 28 video cùng chủ đề này -

Giải trí 23/07/2018 01:15

'Lan Cave' lật mặt như lật bánh tráng với phân cảnh trong Quỳnh búp bê

Biên tập + dựng phim: Châm Phạm

Quay Phim: Xuân Quý - Tuấn Đinh

Kỹ thuật: Xuân Phúc - Duy Tiến

Avatar