Truyền hình 01/12/2019 08:19

Một trong những thử thách nổi bật của tập này là Phù thủy nón lá của thí sinh lớn tuổi nhất Siêu trí tuệ Việt Nam chú Ngọc Hùng.

Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar