Giải trí14/01/201710:07

Năm nay, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tiếp tục gửi đến quý vị một seris Táo quân gồm 3 chương trình, được phát sóng từ ngày 23 tháng Chạp - đúng ngày ông Táo chầu trời theo quan niệm dân gian. Đặc biệt, Táo quân 2017 của VTC có sự xuất hiện của một vị Táo quân mới - chưa từng có từ trước đến nay.Năm nay, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC tiếp tục gửi đến quý vị một seris Táo quân gồm 3 chương trình, được phát sóng từ ngày 23 tháng Chạp - đúng ngày ông Táo chầu trời theo quan niệm dân gian. Đặc biệt, Táo quân 2017 của VTC có sự xuất hiện của một vị Táo quân mới - chưa từng có từ trước đến nay.

Theo VTC14

Avatar