Xu hướng đông lạnh trứng ở phụ nữ và những điều cần cẩn trọng

Đông lạnh trứng được biết đến từ năm 1986 khi tạp chí Lancet công bố ca thụ thai thành công đầu tiên từ phương pháp này.

Theo: DM, BBC, Video: Today

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>