Thời sự04/03/201811:55

Cuốn sách "Xứ Đoài Mây Trắng" là cuốn tiểu thuyết viết về thời kỳ khó khăn của nông dân Việt Nam trước ngày dành độc lập.

Thực hiện: Khánh Ly - Mạnh Cường

Avatar