Mới đây, con báo đốm đực duy nhất còn sống ở El Salvador đã phải tiến hành đợt phẫu thuật xương định kỳ.Theo IN THE NOW

Avatar