Mạng xã hội 04/12/2019 11:08

Người đàn ông này thường xuất hiện ở những nơi đông người trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar