Mạng xã hội04/12/201911:08

Người đàn ông này thường xuất hiện ở những nơi đông người trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar