Thời sự06/02/202006:56

Hôm nay (6/2), nhiều cửa hàng thuốc lớn tại Hà Nội mở bán khẩu trang chuẩn giá. Hàng trăm người dân đến xếp hàng dài để mua khẩu trang, nước muối.

Linh Trang 

Avatar
Avatar
Sao không lập nhóm. Mỗi nhóm 10-20 người rồi cử 1 người đại diện vào mua sau đó ra phát lại cho người trong nhóm vừa nhanh và vẫn đảm bảo mỗi người mua được 1 "suất".