Quân sự 02/08/2018 10:39

Kíp chiến đấu số 2 của Việt Nam đã rất cố gắng hoàn thành bài thi tại Tank Biathlon 2018. Tuy nhiên, do mới chỉ được làm quen quá ít ngày nên cảm giác lái, căn đường chưa thật tốt.

Nguồn: Youtube@Телеканал Звезда

Avatar
Avatar
Hoàng 04/08/2018 09:37
Cố lên Việt Nam ơi!