Thể thao10/06/202005:00

Một khu đất rộng hơn 3ha tại Đầm Trành, Long Biên đã được cải tạo thành sân tập địa hình đầu tiên cho người chơi mô tô địa hình tại Hà Nội. Sân tập được mô phỏng thành những loại đường phức tạp để người chơi có thể đến tập luyện, thoải mái bay nhảy.

Linh Trang

Avatar