Thế giới động vật 16/05/2019 04:53

Con trâu rừng gầy yếu dường như không còn đủ sức chạy trốn khi bị voi truy sát. Nó bị con voi móc ngà vào đầu, nhấc bổng rồi quăng quật cho đến chết.

Nguồn: Kruger

Avatar