Thế giới động vật 25/06/2018 06:00

Các phương tiện tham gia giao thông tự động dừng lại, nhường con trăn anaconda dài khoảng 3,5m sang đường ở TP Manaus (bang Amazonas, Brazil).

Đ.T (Nguồn: ViralHog)
Avatar