Thực tế thì rắn đuôi chuông nằm trong thực đơn thức ăn yêu thích của chẹo đất, tuy nhiên trong cuộc tử chiến mới đây, chim chẹo đất có vẻ đã đánh giá sai con mồi của mình và phải nhận cái kết bị thảm

Theo Nat Geo Wild

Avatar