Xem sư tử đực run cầm cập trước dòng nước xiết

Chứng kiến cảnh tượng khá hài hước dưới đây, bạn sẽ phải bật cười khi thấy một con sư tử đực lúng túng và sợ hãi trước dòng nước xiết.

Video: Kruger National Park

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>