Thế giới16/11/202011:12

Người dân miền bắc Nhật Bản thời gian gần đây phải đối mặt với nạn gấu hoành hành tại nhiều thị trấn, khi chúng kéo tới đây để tìm thức ăn.

Nguồn: SCMP

Avatar