Thế giới động vật 15/08/2019 07:20

Thông thường, sóc mới là đối thủ phải bỏ chạy khi gặp rắn nhưng lần này thì lại hoàn toàn ngược lại

Nguồn MBC

Avatar