Thế giới động vật 09/08/2019 07:30

Một con rắn đã leo lên ngọn cây cao để tìm kiếm thức ăn

Nguồn youtube@邱銘安

Avatar