Đoạn video được ghi lại ở Vườn quốc gia Kruger , Nam Phi

Nguồn Kruger Sightings
Avatar