Thời sự23/12/201508:06

Là hình thức huấn luyện cao nhất, tổng hợp các bài học trong huấn luyện chiến đấu, diễn tập thực binh bắn đạn thật hàng năm đối với các đơn vị quân đội là kế hoạch đặc biệt quan trọng.

Xem quân đội VN diễn tập thực binh bắn đạn thật

Kết quả của diễn tập luôn phản ánh trung thực nhất kết quả của công tác huấn luyện, sức chiến đấu thực tế của mỗi đơn vị nhằm rèn luyện, nâng cao bản lĩnh ý chí, sát với thực tế, đối tượng và địa bàn tác chiến.

Hơn hết đó là tinh thần luôn sẵn sàng để bảo vệ Tổ quốc trước mọi tình huống có thể xảy ra.

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật


quân đội VN, diễn tập thực binh bắn đạn thật

Theo QPVN

Avatar