Du học28/07/201704:56

Khôi từng xem phim sex để tìm những câu trả lời cho thắc mắc về giới tính. Từ những trải nghiệm thực tế, cậu đã viết nên bài luận bàn về những lệch lạc về quan điểm tình dục trong giới trẻ hiện nay. Góc nhìn táo bạo ấy đã đưa Khôi đến với học bổng hơn 1 tỷ đồng.Theo ANTV

Avatar