Quân sự21/10/202011:36

Hải quân Anh đã cho thử nghiệm bộ đồ phản lực cá nhân Jet Suit

Theo DM
Avatar