Đoạn video ghi lại hình ảnh con muồm muỗm mải mê xé xác con châu chấu trên đồng cỏ mà không biết rằng bọ ngựa đang lặng lẽ theo dõi.

Nguồn Smithsonian

Avatar