Thế giới động vật 08/09/2018 09:30

Cách dạy con non bay của loài đại bàng luôn nổi tiếng cứng rắn, được chính loài người áp dụng vào những bài học dạy con của mình.

Hoài Thu (Nguồn: BBC Earth)

Avatar