Quân sự05/03/202006:33

MiG-31 được điều lên chặn một máy bay xâm nhập do máy bay săn ngầm IL-38 giả định và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh.

Theo RT/ Zvezda

Avatar