Con trăn biến thành bữa ăn cho chó rừng và lửng mật, hai kẻ thù kéo qua kéo lại

Đ.T (Nguồn Caters)
Avatar
Avatar
Cứu nó thoát chết khỏi con trăn giờ nó chiếm thức ăn một mình.