Thế giới động vật 18/12/2019 07:30

Con trăn biến thành bữa ăn cho chó rừng và lửng mật, hai kẻ thù kéo qua kéo lại

Đ.T (Nguồn Caters)
Avatar
Avatar
Lủng 20/02/2020 15:19
Cứu nó thoát chết khỏi con trăn giờ nó chiếm thức ăn một mình.