Đời sống 06/02/2019 02:00

Chó làm xiếc, voi làm xiếc đã trở nên quen thuộc nhưng lợn làm xiếc thì chỉ mới được biểu diễn ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

Thực hiện: Đình Hiếu 

Avatar