Thể thao06/12/201810:22

Từ cánh trái, Đoàn Văn Hậu tạt bóng đẹp vào vòng cấm địa bằng cú vẩy má ngoài chân trái và Quang Hải thực hiện động tác ngả bàn đèn kỹ thuật song bóng trúng vào vị trí của thủ môn Deyto.

Video: VTC3

Avatar
Avatar
Quang Hải là người hùng của Việt Nam hôm nay. Yêu lắm người con Thủ đô.