Thể thao08/01/201909:26

Một thoáng sơ sẩy của Duy Mạnh và pha xử lý bóng quá hay của Mohanad Ali Kadhim, khi cướp bóng, nhấp qua người Ngọc Hải rồi sút tung lưới Văn Lâm.

Theo VTV6

Avatar