Cả hai loài rắn độc đối đầu nhau trong một cuộc chiến sinh tử mà kẻ thua cuộc đã bị kẻ chiến thắng ăn thịt như một chiến lợi phẩm

Nguồn: Ignacio Arias

Avatar