Thế giới động vật 04/02/2020 07:30

Đoạn video ghi lại cảnh một con ếch yêu tinh khổng lồ mai phục, tấn công rắn độc lưỡi đỏ

Nguồn Youtube@Strong Many

Avatar