Đại bàng ăn sống rắn phì ngay trên mặt đường ở Nam Phi, khiến con mồi trải qua cái chết chậm đau đớn.

Theo Kruger
Avatar