Thế giới động vật 11/09/2019 11:16

Đoạn video quay cảnh con trăn dài 8,5m cuốn chặt lấy con cá sấu dài 1,8m

Nguồn Newsflare

Avatar