Thế giới 11/09/2018 10:01

Một cơn bão kéo đến hồ Millsatt ở Áo và khoảnh khắc ấn tượng khi trút ngàn tấn nước xuống hồ đã được một nhà làm phim nghiệp dư Peter Maier ghi lại và gọi nó là “cơn sóng thần từ thiên đàng”

Video: Youtube@Peter Maier

Avatar
Avatar
Hoàng 11/09/2018 16:12
Cái này đem chữa cháy rừng thì tuyệt vời.