Chú chuột bạch nhỏ xíu đã giết chết rắn hổ mang bằng hàm răng cực kỳ sắc nhọn.

Đ.T (Nguồn Youtube@Sumit Bahadur)
Avatar
Avatar
3 con Hổ Mang bị ngáo đá rồi