Thế giới động vật 22/08/2019 07:30

Chú chuột bạch nhỏ xíu đã giết chết rắn hổ mang bằng hàm răng cực kỳ sắc nhọn.

Đ.T (Nguồn Youtube@Sumit Bahadur)
Avatar
Avatar
Ngố 16/09/2019 20:46
2 con rắn đang phê