Thế giới05/05/201907:00

Cá hồi không tự sinh sản được trong điều kiện nuôi nhốt mà phải xây dựng đàn cá bố mẹ rồi cho đẻ nhân tạo.

Nguồn: Bunzan Okuyama

Avatar