Xe06/04/202105:38

Đường đua dành cho Bugatti và Nissan GT-R không phải là chỗ đường xá rộng rãi vắng người mà là bên trong khu trung tâm thương mại.

Theo Hotcars | Video Youtube@ TheStradman
Avatar