Bọ ngựa là kẻ chiến thắng, cái chết là không thể tránh khỏi đối với rắn cỏ.

Đ.T (Nguồn Yotube@KEPO. COM)
Avatar
Avatar
Bọ ngựa thật kiên cường!