Thế giới27/07/201811:27

Một trận bão cát khổng lồ đã càn quét qua thành phố Cách Nhĩ Mộc, thuộc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc vào ngày 26/7/2018.

Video: CCTV, Daily Mail
Avatar