Quân sự25/11/202010:46

Cuộc thử nghiệm trên được tiến hành hôm 25/8, nhưng video ghi lại quá trình mới được công bố trong những ngày gần đây.

Nguồn: Sandia National Labs

Avatar