Cộng đồng09/08/202111:27

Chiếc xe Van đang sang đường thì bất ngờ bị xe đầu kéo (không kéo theo rơ-moóc) đâm mạnh từ phía sau.

Video: OFFB

Avatar