Quân sự 19/09/2019 02:30

Được sản xuất trong những năm 1950 nhưng mẫu xe tăng này vẫn được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có cả Việt Nam.

Theo NI | Video: Youtube @Matsimus

Avatar