Cộng đồng02/11/201805:01

Xe tải vượt ẩu, khuất tầm nhìn đã may mắn đánh lái kịp thời tránh được người phụ nữ đi xe máy bất ngờ sang đường.

Nguồn: Facebook Tung Le

Avatar