Mạng xã hội25/03/202011:49

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe gồm 1 xe tải thùng, 1 tải cẩu và 1 ô tô con...

Nguồn Mạng xã hội giao thông
Avatar
Avatar
Tước bằng lái vĩnh viễn tài xế xe tải thùng để trừ hậu họa cho người dân, sau đó bắt bồi thường tất cả thiệt hại trong vụ tai nạn này.