Cộng đồng 19/08/2019 11:04

Nếu chỉ chậm 1 vài giây thôi thì không hiểu điều tồi tệ gì có thể xảy ra với người đàn ông đang đứng bên đường.

Nguồn: Mạng Xã hội giao thông

Avatar