Quốc tế 30/07/2018 11:26

Xe tải mất kiểm soát lao ra mép vực, đầu xe gần như rụng ra, treo lủng lẳng sát mép vực sâu 100m.

Nguồn: CGTN

Avatar