Thế giới30/07/201811:26

Xe tải mất kiểm soát lao ra mép vực, đầu xe gần như rụng ra, treo lủng lẳng sát mép vực sâu 100m.

Nguồn: CGTN

Avatar