Mạng xã hội 11/04/2019 05:13

Vụ việc mới xảy ra trong sáng 11/4 tại cầu Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Nguồn Facebook@Phuc Truong
Avatar