Cộng đồng 10/04/2019 05:41

Nam thanh niên đi xe máy chạy với tốc độ cao đã phanh gấp khi bất ngờ gặp taxi sang đường khiến xe máy quay tròn và nam thanh niên đã may mắn nhảy ra khỏi xe kịp thời.

Video: Facebook OFFB/Quang Hà

Avatar